Gå til innhold

Bidra til å redde flere liv - sammen

Vår misjon:

Helping save lives


Vår visjon:

Ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom, alvorlig ulykke eller pasientskade


Vårt mål:

Bidra til å redde 500 000 flere liv, hvert år, innen 2020

Innovasjon med fokus på innvirkning

Laerdal har vært ledende når det gjelder å fremme forskning og implementering av praksiser som støtter vårt kjærneområde, inkludert Utstein Formula for Survival, Kjeden som redder liv og Læresirkelen.


Vi bruker evidensbasert kunnskap for å utvikle og kontinuerlig forbedre produkt- og serviceløsningene våre. Vi tror vi kan ha størst mulighet til å hjelpe å redde liv gjennom å bedre effektiviteten i opplæringen og lokal implementering.  

Ett felles engasjement

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out