Gå vidare till

HeartStart FRx

För dem som är först på plats.

För dem som är först på plats

HeartStart FRx-defibrillatorn har en robust och pålitlig konstruktion som gör den perfekt för akutvårdspersonal

Robust design – redo för verkligheten

HeartStart FRx är byggd för att klara de strängaste testkraven med god marginal: den tål sprutande vatten, belastning på upp till 225 kilo och fall mot betong från en meters höjd.

HLR-instruktioner vid behov

Pratar dig igenom din utbildning

HeartStart FRx ger HLR-instruktioner och har lättförståeliga ikoner. Lugna och tydliga röstinstruktioner anpassas efter användarens åtgärder och ger vägledning under återupplivningen av den som har fått plötsligt hjärtstopp.

Låg vikt

HeartStart FRx väger bara drygt 1,5 kg och är därmed enkel och smidig att transportera. Dess storlek och vikt gör den perfekt för poliser, brandmän och annan offentliganställd personal med livräddningsutbildning.

Inbyggt självtest

Redo när den behövs

Innan den lämnar fabriken genomgår din HeartStart FRx ett test med 120 moment. Därefter utför hjärtstartaren självtest inte bara en gång i veckan utan varje dag. Totalt utför den 80 olika tester. Till och med elektroderna testas för att säkerställa att de är redo.

SMART bifasisk behandling

Högsta stötstyrka på ett säkert sätt

Philips SMARTs bifasiska behandling använder en unik kombination av hög ström – för större effekt – och lägre energidos – för att minska de bieffekter som är skadliga för ett ömtåligt hjärta.

Snabb stöt

Minimerar avbrotten vid hjärt-lungräddning

HLR är mer viktig för överlevnaden än vad man tidigare har trott. Det är absolut nödvändigt snabbt att ge en stöt efter bröstkompressioner. HeartStart FRx funktion för snabb stöt minskar tiden från det att händerna tas bort tills elstöt kan ges.

Specifikation

Modellnummer 861304

Defibrillatorn levereras med följande: batteri (ett, förinstallerat), SMART Pads II (en uppsättning, förinstallerade), installations-/underhållsguide med etiketter för utgångsdatum, bruksanvisning, snabbreferensguide.

Bifasisk trunkerad exponentiell vågform. Vågformsparametrarna justeras som en funktion av patientens impedans.

Högsta nominella strömstyrka för vuxna: 32 A (150 J mot en last på 50 ohm). Högsta nominella strömstyrka vid defibrillering av barn (med tillvalet spädbarns-/barnnyckel): 19 A (50 J mot en last på 50 ohm).

Protokoll: Enheten följer förkonfigurerade inställningar. Protokollen för defibrillering och HLR han anpassas med programvarorna HeartStart Event Review eller HeartStart Configure.

Användargränssnitt

Instruktioner: Detaljerade röstuppmaningar och visuella ikoner vägleder användaren vid användningen av defibrillatorn.

HLR-stöd: HLR till såväl vuxna som barn stöds av röstvägledning och ljudsignaler som anger bröstkompressionernas antal, takt och djup samt tidpunkt för varje inblåsning.

Kontroller: grön på/av-knapp, orange defibrilleringsknapp, nyckel för barn/spädbarn (tillval).

Indikatorer: Klar-lampa, blå i-knapp, varningslampa, upplysta elektroder, ikoner. Defibrilleringsknappen tänds när stöt bör avges.

Fysiska egenskaper

Mått: 6 x 18 x 22 cm (H x D x B)

Vikt: Med väskan, batteri och elektroder: 1,5 kg

Utan väska, batteri och elektroder: 1,2 kg

Omgivningsparametrar

Tätning: spolningsskydd IPX5 enligt IEC60529

dammskydd IPX5 enligt IEC60529

Temperatur vid drift/standby: 0 °C–50 °C

Höjd: 0 till 4 500 meter

Flygplanssäker enhet: RTCA/DO-160D;1997

Stötskydd: 250 kg

Vibration vid arbete: uppfyller MILSTD 810F Fig.514.5C-17, slumpmässig

Standby: uppfyller MILSTD 810F Fig.514.5C-18, svept sinus.

EMI (utstrålad/immunitet): CISPR II grupp I klass B, IEC 61000-4-3 och IEC 61000-4-8

Patientanalys

Patientanalys: Analyserar patientens EKG för att fastställa om en rytm kan defibrilleras. Rytmer som bedöms defibrillerbara är kammarflimmer (VF) och vissa kammartakykardier (VT) som förknippas med avsaknad av cirkulation. Av säkerhetsskäl tolkas vissa VT-rytmer som förknippas med cirkulation inte som defibrillerbara, och vissa rytmer med mycket låg amplitud eller frekvens tolkas inte som defibrillerbart VF.

Känslighet/specificitet: Uppfyller AAMI:s riktlinjer DF80 och AHA:s rekommendationer för defibrillering av vuxna (Circulation 1997;95:1677-1682).

Rekommenderad stöt: Redo att defibrillera närhelst enheten indikerar att stöt är lämplig.

Snabb stöt: Redo att defibrillera efter avslutad HLR-sekvens, normalt inom åtta sekunder.

Tid mellan defibrilleringar: Normalt mindre än 20 sekunder mellan stötar i en serie.

Artefaktregistrering: Avancerad signalbearbetning möjliggör noggrann EKG-analys, även vid vanliga störningar från pacemaker och annat elektriskt brus. Andra artefakter registreras och korrigeras via röstuppmaningar.

Batteri: Till toppen av sidan

Artikelnummer, standard: M5070A

Typ: 9 V DC, 4,2 Ah, litiummangandioxid, ej uppladdningsbar cell med lång livslängd.

Kapacitet: Minst 200 defibrilleringar eller 4 timmars drifttid (EN 60601-2-4:2003).

Installera före: Batteriet har en etikett med ett ”Installera före”-datum, minst fem år efter tillverkningsdatum.

Standbytid: Normalt fyra år om batteriet har installerats inom ”Installera före”-datumet.(Hjärtstartaren hålls i standbyläge inom det specificerade drifttemperaturintervallet, under förutsättning att batteriet har testats och inte använts.)

SMART PADS II

Artikelnummer 989803139261

Levereras med följande: Engångsförpackning med självhäftande multifunktionella defibrilleringselektroder. En kontakt av HeartStart-modell klickar på plats i hjärtstartaren för en komplett förinstallerad lösning.

Aktiv yta: 80 cm² vardera

Kabellängd: 121,9 cm

Utgångsdatum: Förpackningen har en etikett med ett utgångsdatum minst två år från tillverkningsdatumet.

Nyckel för spädbarn/barn

Artikelnummer 989803139311

Training Pads II

Artikelnummer 989803139271

Funktion: Särskilda elektroder som försätter HeartStart FRx i träningsläge och blockerar defibrilleringsfunktionens elstöt. Innehåller åtta verklighetsbaserade träningsscenarion.

Automatiska och användaraktiverade självtest

Dagligt automatiskt självtest

Testar interna kretsar, systemet för vågformsleverans, elektroder och batterikapacitet.

Integritetstest för elektroder: Testar specifikt elektrodernas duglighet (gelematerialets fuktighet).

Batteriinsättningstest: När batteriet sätts i kontrollerar flera automatiska självtester och användaraktiverade tester att enheten är funktionsduglig.

Statusindikator: Om den gröna ”Klar”-lampan blinkar är hjärtstartaren redo att användas.

Datalagring och överföring

Infraröd trådlös överföring av händelsedata till en dator eller en Palm® PDA, via IrDA-protokollet.

HeartStart Event Review: Programvara (tillval) för nedladdning och granskning av data inhämtade via defibrillatorns infraröda dataport.

Lagrade data: Lagrar de första 15 minuterna av EKG och samtliga händelser och analysbeslut under en räddningsinsats.

You must be logged in to submit the form.